Η ΟικοΔιαχείριση, με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σάς παρέχει,  αναλαμβάνει την τακτική καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων με αξιόπιστα συνεργεία καθαρισμού, την περιποίηση του κήπου και των εξωτερικών χώρων του κτηρίου σας. Φροντίζουμε για την πυρασφάλεια και σας παρέχουμε υπηρεσίες μηχανικού όταν τις χρειάζεστε.

Οι διαρκείς αλλαγές της νομοθεσίας κάνουν επιτακτική την ύπαρξη ενός έμπειρου διαχειριστή που θα εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία της οικοδομής σας. Στην ΟικοΔιαχείριση μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη σε κάθε νομική υπόθεση* εξασφαλίζοντας την ασφαλή διαχείριση και νόμιμη λειτουργία της οικοδομής σας.

 

Αναλυτικά, η Οικοδιαχείριση σας προσφέρει:

 

 

* Οι Νομικές υπηρεσίες παρέχονται με μια μικρή, σταθερή, ετήσια επιβάρυνση, η οποία, φυσικά, δεν καλύπτει Δικαστικά Έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν.