Η συντήρηση ενός κτιρίου, όσο καινούργιο κι αν είναι, σίγουρα απαιτεί καλό συντονισμό και τη συνδρομή εξειδικευμένων συνεργείων και τεχνικών.

Η ΟικοΔιαχείριση, με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σάς παρέχει, μεριμνά για την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών της οικοδομής, και αποκαθιστά άμεσα βλάβες που απαιτούν επισκευή.

Μέσω των τακτικών επισκέψεών μας για τον έλεγχο – επίβλεψη του κτιρίου εντοπίζονται τυχόν προβλήματα και κάθε εργασία προγραμματίζεται και εκτελείται άμεσα ώστε όλα να λειτουργούν …ρολόι.

Επίσης, φροντίζει για τη σωστή συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτηρίου (ανελκυστήρας, καυστήρας κ.α.) και συλλέγει προσφορές άλλων συνεργείων για διάφορες εργασίες επισκευών και ανακαινίσεων εφόσον της ζητηθεί προς όφελος των ενοίκων της οικοδομής.

 

Με την Οικοδιαχείριση, κάθε είδους εργασία έρχεται εις πέρας: